بسم الله

اولین خاطره ی من از امر و به معروف و نهی از منکر این بود که:

تو کلاس بودیم، دیدم یکی از دوستام حجابش کامله اما فقط موهاش بیرونه! خیلی تعجب کردم و براش تو برگه نوشتم: "دوست خوبم شما که همه ی حجابت کامله اگه موهاتو هم بپوشونی خیلی عالی میشه".

خیلی خوشحال شدم چون دقیقا برگه رو که گرفت و خوند موهاشو پوشوند.

خدا رو شکر که اولین خاطره یک خاطره ی موفق بود.

التماس دعا_یاعلی


با تشکر از واحد خواهران جنبش حیا که خاطره شان را برای ما ارسال کرده اند.


لطفا خاطرات خود را در مورد امربه معروف و نهی از منکر به آدرس زیر برای ما بفرستید.
jhayamashhad@gmail.com