کوهبنانی

 

سلام
من قبلا امرونهی نمیکردم از موقعی که فهمیدم باعث تعجیل درفرج آقامیشه وخدا واجب کرده انجام میدم.از اون موقع عاشق امرونهی شدم من از روشهای مختلف استفاده میکنم: که خاطراتم در این موارد:1-دیروز بادوستم میخواستیم سوار متروبشیم دیدم اوضاع حجاب خرابه منم به دوستم گفتم تو از در سوم برو من از در اول میرم گوشیم رو گذاشتم در حالت سکوت که زنگ نخوره وباگوشیم شروع کردم به صحبت کردن ودر مورد حجاب وتذکرات حرف زدم وغیر مستقیم پیام خودم رو دادم دوستمم با گوشی خودش تذکرغیرمستقیم داد.2-توی حرم بودیم به خیلی ها تذکر دادم که خواهر عزیزم حجابتون رو رعایت کنید که اونجا خیییییییییلی تاثیر داشت وهمه به حرفم گوش دادند.3-یه روز که از مترو برمیگشتیم به یه خانم که حجابش بد بود تذکر دادم گفتم چون دوستون دارم گفتم ومامانش که همراهش بود برگشت ومن خودمو واسه کتک خوردن آماده کرده بودم که به شونه من زدوگفت این کارشما فضولیه منم گفتم یک وظیفه واجبه باید انجام بدم.حتی اگه اون روز منو کتک میزدن من از امر ونهی دست برنمیدارم من به شهید خلیلی گفتم سعی خواهم کرد تذکربدم حتی اگه سرم رااز تنم جدا کنند.دوستان از شما خواهش میکنم تذکر بدین اصلا نترسید وغرورتان رو وشیطانرونابود کنی.یاعلی