دانشجویان دانشگاه فردوسی امروز(9/2/93 ) با دعوت از سخنران و دو شاعر، و خواندن بیانیه ای خطاب به مسئولین، در این مورد دین خود را تا حدودی به خانواده این شهید ادا کردند.
در ابتدای جلسه بعد از قرائت قرآن، مجری جلسه شهید خلیلی را شهید دفاع ازناموس، شهیدغیرت و امر به معروف خواند و گفت: سال 93 به برکت نامگزاری آن به نام فرهنگ و اقتصاد، توسط رهبر انقلاب سال مبارکی شد ، ایشان فرهنگ را ازاقتصاد مهمتر دانستند و فرمودند: فرهنگ مانند هوایی که تنفس می کنیم.
دو روز بیشتر از این اتفاق نگذشت که شهادت طلبه ی جوان بسیجی باعث شد که عزم جوانان را در لبیک به ایشان پر جزم  تر کند. پس از چهل روز از شهادت تشکل های دانشگاه و بسیج و کانون ها جمع شدند تا بگویند شهید خلیلی شهید شد تا بگوید ارزش ها ارزش جان دادن دارند.
بعد از آن آقای عرفان پور با اشعار آیینی که یکی از آنها را دو سال پیش برای غریبی شهید خلیلی خوانده بود جلسه را حال و هوای تازه ای بخشید. جالب اینجا بود که ایشان این شعر را دو سال پیش سروده بود و در این شعر هم کلمه "بهار" بود و هم  اسم مبارک" فاطمه زهرا(س) ".
بعد از آن برنامه با اشعار زیبایی از آقای حمید رضا برقعی ادامه یافت.بعد هم پخش کلیپ بود و سخنرانی زیبای برادر تقوی در مورد امر به معروف. با اینکه در همان دانشکده جلسه ی دیگری هم بود اما سالن پر بود و عده ای هم سر پا ایستاده بودند.


                            98232948793991069686.jpg     62410509308151559260.jpgqabreldjeue4cxlmrwa.jpg
                                                       95670049879744641043.jpg78610324667220541101.jpg