بسم الله الرحمن الرحیم


السلام علیک یا فاطمة الزهرا (س)

 مدافعان حریم حرم رضوی از تاریخ 92/12/26  تا تاریخ 93/1/7 قصد انجام رزم فرهنگی با رویکرد مؤثر تذکر لسانی درخیابان های منتهی به حرم مطهر رضوی را دارند. این رزم با همکاری برادران و خواهران دانشجو و غیر دانشجو انجام خواهد شد. از دانشجویان و اهالی سایبر درخواست می شود جهت همکاری و اطلاعات کامل از جزئیات کار(ارسال مشخصات و شماره تماس ) به آدرس زیر مراجعه نمایند.

 

jhayamashhad@gmail.com