سلام عزیزان. درود خدا بر شما. این آدرسهای زیر، هر کدام صفحاتی هستند که مجموعا یک نشریه برای خواهران و  برادران  می باشد. در ضمن یک طرح از نشریه ای که ما خودمون  طراحیش کردیم و استفاده کردیم رو برای شما  گذاشته ایم.

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=de22a41a4fef92c07546991aab6b2aa4

نشریه ی برادران:

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=dd9c4bb44da18ac6c6bb3f7e0d124826

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=4cc69069a41c61d0149205fb1f761495

نشریه ی خواهران :

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=00490af424489994e39004ac49a1b6bf

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=e3883bc3b43ab5fcea3411a30812ebc6