بسم رب الشهداء و الصدیقین

خداوندا آن گونه که می خواهی نیستم اما تمام تلاشم را می کنم که اعمالم مقبولت باشد: رفته بودم فیلم ببینم دو طبقه بود طبق اون چیزی که تو ذهن من بود؛ طبیعتا باید خانم ها پایین و آقایان بالا بنشینند اما در کمال تعجبم دیدم آقایان هم پایین اند، به مسئولین خانم گفتم فکر کنم اشتباهی شده بزرگواری کنید بگویید آقایان بالا بروند؛ گفتند چشم. رفتم نشستم اما هم چنان آقایان پایین بودند دوباره گفتم سخت بود اما باید می گفتم و این باید را خدایم برایم روشن کرده بود.

گفتند صلاح دیده اند که آقایان با خانم ها پایین بنشینند؛ نمی توانستم خاموش بنشینم و رفتم سراغ مسئول فیلم گفتم: آقایان را بگویید بروند بالا. رفتارش عجیب بود و فهمیدم باید لحنم را عوض کنم گفتم «لطفا بگویید آقایان بروند بالا» الحمدلله که تلاشم در همان لحظه نتیجه داد گرچه که من پاداش این تلاش را در جای دیگری از صاحب اصلی اش طلب می کنم.

بگذار بگویند تو از آن طرف بام افتاده ای بگذار بگویند خیلی سخت می گیری بگذار با نگاه بد به من بنگرند بگذار بگویند اشتباه می کنی بگذار سیلی به من بزنند اگر راه وصال به تو این است از تمام زندگی، وقت و آبرویم برایت مایه می گذارم من خط مشی زندگی ام را از حضرت زهرای پهلو شکسته و امام حسین تشنه لب گرفتم

          خدایا قربه الیک     

    خدایا از من بپذیر


با تشکر از واحد خواهران جنبش حیا که خاطره شان را برای ما ارسال کرده اند.


لطفا خاطرات خود را در مورد امربه معروف و نهی از منکر به آدرس زیر برای ما بفرستید.
jhayamashhad@gmail.com